а Untitled Page

Структурні підрозділи РДА

Управління економічного розвитку і торгівлі

89200, м.Перечин, пл.Народна, 16
Доброцький Петро Петрович

начальник управління 
(803145) 2-10-30

Основними завданнями управління є:

-реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;

-реалізація державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

-забезпечення реалізації державної цінової політики; формування державної політики у сфері туризму та рекреації.

Управління соціального захисту населення
89200, м.Перечин, вул.Ужанська, 19

Цвік Віктор Іванович

начальник управління (на час відсутності основного працівника)
(03145) 2-11-44

 

Основними завданнями управління є:

-реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі оплати, охорони та умов праці, зайнятості, збереження і розвитку трудового потенціалу, а також захисту соціально незахищених громадян, соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення на території району.   

                                                  Фінансове управління


89200, м.Перечин, пл.Народна, 16

Керецман Любов Василівна
начальник управління 
(03145) 2-19-77

Основними завданнями управління є:

-забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

-складання розрахунків до проекту місцевого бюджету, підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

-здійснення загальної організації та управління  виконання місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

                                       

                                           Відділ містобудування та архітектури 


89200, м.Перечин,  вул.Ужгородська,76

 Годований Володимир Іванович

 начальник  відділу
(03145) 2-15-82

Основними завданнями відділу  є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

-забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури норм і правил забудови населених пунктів, здійснення контролю за їх реалізацією;

-організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

 

                                                  Відділ освіти, молоді та спорту


89200, м.Перечин,  вул. Ужгородська, 91  

Цапик Владислав Йосипович
начальник відділу
(03145) 2-17-40

Основними завданнями відділу є:

-реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

-створення умов для реалізації права громадян на отримання повної середньої освіти;

-навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів в межах району;

-здійснення управління державними навчальними закладами, зміцнення їх матеріальної бази.

                                           Відділ охорони здоров’я


89200, м.Перечин, вул.Ужанська, 8   

Зикова Світлана Іллічна
   в.о.начальника відділу
(03145) 2-14-73

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення виконання державної політики у галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв і вимог спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення;

-додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів  і технологій;

-керівництво закладами охорони здоров’я району.

Відділ культури


89200, м.Перечин, вул.Ужгородська, 20

Пекар Марія Іванівна
начальник відділу 
(03145) 2-12-05

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації на території району державної політики з питань охорони культурної спадщини;

-створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфрастуктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-технічного забезпечення;

-здійснення державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, сприяння захисту прав і законних інтересів, творчих працівників і їх спілок на території району;

-забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної  і художньої творчості.

                                   

 Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва

89200, м.Перечин, пров.Ужанський, 3

Легеза Іван Іванович
начальник відділу
(03145) 2-11-01

Основними завданнями відділу є:                 

-         - Забезпечення на території району  реалізації державної політики у сферах транспорту (автомобільного та залізничного), дорожнього господарства , житлово-комунального господарства  та будівництва, насамперед  що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

-          -Організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату району  у сферах транспорту,  дорожнього та житлово-комунального господарств  та будівництва;

-          -Організація роботи щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах,  що надаються підприємствами  галузей транспорту, житлово-комунального господарства та будівництва;

-          -Організація роботи щодо міжрегіональних економічних  зв»язків та взаємодії між підприємствами транспорту, житлово-комунального господарства і будівництва та споживачами їх послуг;

-          -Організація роботи з надання пропозицій до проектів програм, розроблення та виконання програм соціального і економічного розвитку району на короткостроковий період,  державних і регіональних  програм  розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного  планування розвитку у сферах транспорту,  дорожнього та  житлово-комунального господарств та будівництва.

 

Сектор з питань цивільного захисту

         89200 м.Перечин,  вул.Ужгородська,76

         Шако Владистлав Іванович

         завідувач сектору

(        03145) 2-15-82

-участь в організації відновлюваних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

 

-здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

                                                                Архівний сектор
89200, м.Перечин,  вул.Ужгородська, 93
Гавій Надія Михайлівна
завідувач сектору 
(03145) 2-16-79

Основними завданнями сектору є:

-реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

-координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства.

                                                Служба у справах дітей
89200, м.Перечин,вул.Ужгородська,76

Пузакулич Оксана Іванівна
начальник служби
 

Основними завданнями служби є:

-реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми;

-визначення пріоритетних напрямів і поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території.  

Центр надання адміністративних послуг

89200, м.Перечин, пл.Народна, 16

Мацо Іванна Іванівна

керівник ЦНАПу

тел: (03145) 2-11-87

e-mail: cnapperechin@meta.ua

Основними завданнями  центру є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень шляхом взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

идача суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

                                    Державний реєстратор

89200,  м.Перечин, пл.Народна, 16          

Муругова Анастасія Сергіївна  

Долинич Наталія Георгіївна