а Untitled Page

Захист людей з обмеженими можливостями

 

 

Довідка

з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

 

            3 грудня українське суспільство відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю спрямовано на привернення уваги суспільства до розв’язання проблем людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями, захист їх гідності, прав та благополуччя.

            У зв’язку з проведенням Міжнародного дня осіб з інвалідністю, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2019р. №634 в районі прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації « Про план заходів щодо підготовки та проведення у 2019 році Міжнародного дня осіб з інвалідністю».               

          Питання посилення соціального захисту осіб з інвалідністю перебуває на постійному контролі в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

          На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1929  осіб з інвалідністю (2018р. - 1942)  з них:

 -    I групи – 202 особи; (2018р. - 202);       

-       II групи – 728 осіб; (2018р. - 757);

-       III групи – 836 особи; (2018р. - 827);

-       Діти з інвалідністю – 163 осіб (2018р. - 156).

       В районі проживає 47 осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 16 дітей з інвалідністю (2018р. – 39, з них- 14 дітей з інвалідністю).

      Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно  постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р.(зі змінами) протягом поточного року видано:

-       27 (2018р. - 44) направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

-       5 (2018р. - 6) направлень на забезпечення кріслом-колісним в т.ч. 2 направлення дітям з інвалідністю (2018р. - 2).

     Згідно виданих направлень, особам з інвалідністю, відповідно до їх потреб, забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації.

         Станом на 01.11.2019 року 9 осіб з інвалідністю пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському відділенні обласного центру комплексної реабіліцтації (2018р. - 8) та 4 дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні комунальної реабілітаційної установи « Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» (2018р. - 3). 

          Санаторно-курортним лікуванням забезпечено двох осіб з інвалідністю за рахунок коштів обласного відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (2018р. - 3).

           Матеріальну допомогу отримало 12 осіб з інвалідністю на суму 9149,50 грн.

         Сім осіб отримали компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування на суму 2366,42 грн. (2018р.- 7 чол. на суму 2170,14),

22 особам - на транспортне обслуговування  в сумі 9804,08 грн. (2018р. – 25 чол. на суму 9773,78  грн.).

        Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”  підвищено рівень соціального захисту дітей з інвалідністю.  Допомога, яка надається відповідно до Закону Україну “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” виплачується:

   - особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа А з надбавкою на догляд) в розмірі – 3212,80грн. (2018р. – 3074,90  грн.);

-          особам з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупи Б з надбавкою на догляд) – 2346,00грн. (2018р. – 2245,50грн.);

-          особам з інвалідністю з дитинства II групи – 1564,00грн. (2018р. –1497,00грн.); III  група – 1564,00грн., (2018р.- 1497,00 грн );      

-          допомога дітям з інвалідністю віком до 6-ти років з урахуванням надбавки на догляд за ними   –1944,30грн. (2018р. –1860,90 грн.),

-          дітям з інвалідністю від 6-ти до 18-ти років відповідно – 2153,80            грн. (2018р. – 2061,40 грн.).

   

 

 

 

 

Начальник  управління                                                           В.Цвік

 

 

 


 

Про прийняття постанови Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №309

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом „гроші ходять за людиною”, що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України 27.03.2019 №309 „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”.

Порядком використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі – Порядок), передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) ? відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ? регіональні органи);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ? місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі — діти) між регіональними органами, які, у свою чергу, розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи - між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями необхідних документів.

 

З Порядком забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами можна ознайомитись за посиланням: https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html.


 

До відома громадян району !

 

 Виноградівське відділення комунальної реабілітаційної установи “Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” надає  такі послуги:

·   Медична реабілітація (відновна терапія, медичне спостереження).

·   Фізична реабілітація (кінезотерапія, лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, ерготерапія, консультування).

·   Психологічна реабілітація (консультування).

 

 


 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 28 листопада 2018 р. № 996

Київ 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917

 

 Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2016 р., № 97, ст. 3165; 2017 р., № 80, ст. 2450) і від 21 листопада 2013 р. № 917 “Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666 ), зміни, що додаються.

 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міськім державним адміністраціям подавати щороку до 20 березня Міністерству охорони здоров’я відомості щодо кількості дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, за минулий рік, для їх узагальнення та інформування щороку до 1 квітня Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики.

 3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем`єр-міністр України                                                В.ГРОЙСМАН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2018 р. № 996

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 21 листопада 2013 р. № 917

 

 1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751:

 1) пункт 1 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

 “7) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (далі - допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною) (пункти 42-3-42-6 цього Порядку).”;

 2) у першому та третьому реченнях абзацу четвертого пункту 11 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

 3) доповнити Порядок після розділу “Допомога при усиновленні дитини” новим розділом такого змісту:

“Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

 42-3. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

 42-4. Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

 1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

 2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

 3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

 4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).

 42-5. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

 з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;

 на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців;

 незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

 Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

 У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

 Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний строк після встановлення дитині інвалідності надіслати органові соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

 Контроль за фактом здійснення догляду за хворою дитиною здійснюється в межах повноважень працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

 У разі встановлення факту нездійснення догляду за хворою дитиною центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноважена особа, яка визначена виконавчим органом рад об’єднаних територіальних громад, у межах їх повноважень повинні протягом трьох днів подати органові соціального захисту населення пропозиції щодо призупинення виплати допомоги.

 42-6. Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, припиняється у разі:

 встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років);

 коли допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

 позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

 позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

 скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

 звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їх обов’язків;

 смерті дитини;

 смерті отримувача допомоги.

 Виплата допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, призупиняється у разі:

 тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

 влаштування хворої дитини на повне державне утримання в разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

 нездійснення догляду за хворою дитиною.

 Виплата допомоги припиняється (призупиняється) за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини (крім обставин, передбачених абзацом другим цього пункту).

 У разі припинення дії обставин, передбачених абзацами третім -сьомим та одинадцятим - тринадцятим цього пункту, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин, у разі звернення протягом місяця з письмовою заявою отримувача допомоги до органу соціального захисту населення.”;

 4) в абзаці шостому пункту 43 слова “електронного цифрового підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”.

 2. Підпункт 5 пункту 7 Положення про лікарсько-консультативну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917, доповнити абзацом такого змісту:

 “довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;”. 


 

 

Відзначення в районі людей з обмеженими фізичними можливостями.

 

3 грудня українське суспільство разом зі світовим співтовариством відзначає Міжнародний день інвалідів. В Україні проведення цього дня встановлене Указом Президента, починаючи з 1993 року. На сьогодні для України проблема захисту осіб з інвалідністю набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. За останні десятиліття  чисельність осіб з особливими потребами в Україні перейшла 18-відсотковий рубіж. Проведення Міжнародного дня осіб з інвалідністю спрямовано на привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю, захист їх гідності, прав та благополуччя, на переваги, які отримує суспільство від участі осіб з інвалідністю в політичному, соціальному, економічному і культурному житті.

Ще у 1991 році був прийнятий, а в наступні роки доповнений і вдосконалений Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Закон передбачає соціальні права для осіб з  інвалідністю, без яких вони не можуть успішно інтегруватися  в суспільство, зокрема: право на медичну допомогу, на медичну реабілітацію і санаторно-курортне лікування, право на забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури. Крім того, гарантується право на освіту, на працевлаштування, на соціально-побутове обслуговування.

            10 грудня 2018 року в  готельно – ресторанному комплексі «Берізка» проведено зустріч осіб з обмеженими фізичними можливостями з представниками державної адміністрації, районної ради та активістами інвалідного руху з  нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з  інвалідністю. На круглому столі було розглянуто низку важливих питань, а саме:

·         Про роботу управління соціального захисту населення райдержадміністрації з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

·         Розв’язання проблемних питань людей з обмеженими фізичними можливостями.

·         Організація навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх школах району.

·         Надання медичної допомоги особам з інвалідністю.

·         Про роботу  Перечинського територіального центру соціального обслуговування населення (соціальних послуг)  про надання  соціальних послуг особам з інвалідністю.

·         Нагородження спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради кращих активістів районного товариства  інвалідів.

 

Цей день не можна називати святковим, проте він підкреслює необхідність досягнення забезпечення рівних прав інвалідів і їх участі в житті суспільства. Міжнародний день інвалідів - день підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня.Відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю – справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язок перед   особами з інвалідністю, що потребують захисту і підтримки.

   

 

   

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 


 

Розпорядження голови  РДА "Про підготовку та проведення в районі  у 201році

Міжнародного дня осіб з  інвалідністю"


 

Довідка

з питань соціального захисту осіб з інвалідністю.

                Питання посилення соціального захисту осіб з інвалідністю перебуває на постійному контролі в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації розроблено та затверджено рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 № 368 Програму посилення соціального захисту соціально вразливих категорій населення та підтримки громадських ветеранських організацій району на 2018-2020 роки. На  виконання заходів Програми сприяння діяльності Перечинського районного товариства інвалідів у 2018 році  виділено 10 тис. грн.

       На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 1942 особи з інвалідністю (2017р. - 2163)  з них:

 -    I групи – 202 особи; (2017р. - 223 );       

-       II групи – 757 осіб; (2017р. - 831);

-       III групи – 827 особи; (2017р. - 942);

-       Діти з інвалідністю – 156 осіб (2017р. - 167).

       В районі проживає 39 осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, з них 15 дітей з інвалідністю (2017р. – 40, з них - 14 дітей з інвалідністю).

      Відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та згідно постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 р. (зі змінами) протягом поточного року видано:

-       44 (2017р. - 28) направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

-       6 направлень на забезпечення кріслом-колісним в т.ч. 2 направлення дітям з інвалідністю (2017р. - 2);

-       2 направлення на забезпечення засобами для ходіння, керовані однією рукою (палиця).

       Згідно виданих направлень, особам з інвалідністю, відповідно до їх потреб, забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації.

         Станом на 01.12.2018 року 8 осіб з інвалідністю пройшли соціально-медичну реабілітацію у Виноградівському реабілітаційному центрі (2017р. -11), 3 – осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів наданих Закарпатським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з державного бюджету (2017р. - 7), 3 дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію у Великоберезнянському відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів (2017р. - 5), 12 дітей з інвалідністю оздоровлено в таборах району протягом літнього періоду (2017р. - 37).  

         Сім осіб отримали компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування на суму 2170,14 грн.(2017р.- 7 чол. на суму 1994,93), 25 особам - на транспортне обслуговування  в сумі 9773,78 грн.(2017р. – 28 чол. на суму 10518,76 грн.).

        Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”  підвищено рівень соціального захисту дітей-інвалідів.  Допомога, яка надається відповідно до Закону Україну “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” виплачується:

   - інвалідам з дитинства I групи (підгрупа А з надбавкою на догляд) в розмірі – 3074,90грн. (2017р. – 2793,40 грн.);

-          інвалідам з дитинства I групи (підгрупи Б з надбавкою на догляд) -   2245,50грн. (2017р. – 2178,00грн.);

-          інвалідам з дитинства II – 1497,00грн.(2017р. – 1452,00грн.); III  група – 1497,00 грн., (2017р.- 1452,00);      

-          допомога дітям-інвалідам віком до 6-ти років з урахуванням надбавки на догляд за ними   – 1860,90 грн.(2017р. – 1729,40грн.),

-          дітям-інвалідам від 6-ти до 18-ти років відповідно – 3074,90 грн. (2017р. – 2793,40грн.).

   

 

Начальник  управління                                                           В. ЦВІК


 

Державна реабілітаційна установа «Центр  комплексної  реабілітації  для  осіб з  інвалідністю  “Поділля”

запрошує на БЕЗКОШТОВНУ ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ

 осіб з інвалідністю від 18

Центр здійснює підготовку за 26 професіями:

“В’язальниця трикотажних виробів та полотна” (2 місяці)

“Касир торговельного  залу” (2,5 місяці)

“Манікюрник” (3 місяці)

“Оператор котельні” (3 місяці)

“Машиніст (кочегар) котельні” (3 місяці)

“Швачка” (3 місяці)

“Взуттьовик з ремонту взуття” (3 місяці)

“Штукатур”  (4 місяці)

“Перекладач жестової мови” (4 місяці)

“Діловод” (5 місяців)

“Оператор комп’ютерного набору” (5 місяців)

“Візажист” (5 місяців)

“Агент з  організації  туризму” (7 місяців)

“Перукар (перукар – модельєр)” (5 місяців)

“Фотограф (фотороботи)” (5 місяців)

“Лицювальник-плиточник” (5 місяців)

“Флорист” (5 місяців)

“Кухар” (6 місяців)

“Молодша  медична сестра” (7 місяців)

“Соціальний  робітник” (7 місяців)

“Кондитер” (7 місяців)

“Адміністратор” (7 місяців)

“Виробник художніх виробів з кераміки”(8 місяців)

“Офісний службовець (бухгалтерія)”(8 місяців)

“Кравець” (9 місяців)

“Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття” (12 місяців)

    (Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527728 від 08.12.2014 р.)

  Безкоштовне навчання, медичний супровід, харчування та проживання

 

Наша  адреса:

 

 

                        21100, м. Вінниця,  вул. Пирогова, 135-а

    зупинка - вулиця Зодчих трамваїв  № 1, 5 та тролейбусів  № 12, 13, 14)

Телефони    (0432) 68-02-60, 68-12-85 (факс) 55-47-10

   e-mail: podilvrc@ukr.net

Ми у      Facebook: www.facebook.com/VinnitsaCenterPodillia

                           

                           Перелік документів,

які  необхідні  для  вступу на професійну реабілітацію

 

1.  Індивідуальна програма реабілітації інваліда (дитини-інваліда) - отримується на МСЕК (ЛКК) у лікаря,  де вказано:  

в  п.4. Професійна реабілітація: слова «Може  навчатися на «……....…………………..»

                                                                                                             (зазначається обрана професія)

2. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 027/о з висновком дерматовенеролога (дерматолога);

3. Копії:    паспорта, ідентифікаційного  коду, документа  про  освіту з  додатком, довідки МСЕК, пенсійного  посвідчення;

4. Фото – 2 шт. (розміром 3х4);

5. Зазначені документи занести в районне (міське) управління праці та   

 соціального захисту населення для оформлення НАПРАВЛЕННЯ в Центр (лист-направлення, рішення, повідомлення).

 

Усі документи отримуються безкоштовно.

Довідка за тел. (0432) 68-02-60, 68-02-61; (факс) 55-47-10

 

Слухачі, які успішно  склали іспит

після проходження  професійної реабілітації, отримують

Свідоцтво державного зразка

з Єдиної  державної електронної бази освіти (ЄДЕБО)

                                  

 

 


 

 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

 ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2018 - 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються особи віком від 15 до 40 років, що мають інвалідність, стан здоров`я яких дозволяє навчатись та працювати за обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

 

На базі 9 класів

-   Оператор комп`ютерного набору                                       -   Кухар. Кондитер.
Електромеханік з ремонту та обслуговування                    (Термін навчання 2,5р.)
лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання Зр.)

-   Оператор комп`ютерного набору. Секретар керівника;

(Термін навчання З р.)

Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію

 

На базі 11 класів

Оператор комп`ютерного набору

Офісний службовець (бухгалтерія);

(Термін навчання 1,5р.)

Кухар. Кондитер;

(Термін навчання 1,5 р.)

Оператор комп`ютерного набору.

Електромеханік з ремонту та обслуговування

лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання 1,5 р.)

Оператор комп`ютерного набору.

Соціальний робітник;

(Термін навчання 1,5р.)

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття.

(Термін навчання 1,5 р.)

 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

(Термін навчання 1,5 р.)

Випускникам видається диплом про набуту професію.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом
- Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.                   - Кухар. Кондитер.

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;                    (Термін навчання 1,5р.)

(Термін навчання 1,5 р.)

Випускникам видається диплом про набуту професію.

Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:

1.    Заяву на ім`я директора.

2.    Направлення на навчання відділу міського                       7.    Довідку з місця проживання про склад сім`ї,
(районного) управління праці та соціального захисту             8.    Шість фотокарток розміром 3x4 см.
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром           9.    Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
зайнятості населення                                                              народження. Військовий квиток подається особисто.

3.     Довідку ЛКК про можливість навчання певній                  10. Три поштових конверта, папку для паперів,
професії.                                                                                 11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.

4.    Довідку медико - соціальної експертної комісії                 12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
або медичний висновок для осіб до 18 років та                      ЧАЕС (за наявності)

форму(картку) індивідуальної програми реабілітації               13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,

інваліда.                                                                                  14. Швидкозшивач та 10 файлів.

5.    Документ про освіту.

6.     Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,

телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)

моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47

ztvpui@gmail.com                                                 


 

Про забезпечення технічними та іншими засобами

 реабілітації осіб з інвалідністю

 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14 березня 2018 року № 238 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою передбачено впровадження нової системи забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Реалізація акта передбачає зміну порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю; запровадження оплати підприємству "за фактом"; покращення процесу забезпечення особи ТЗР шляхом реалізації визначеного законом права на вибір виробу, отримання виробу в чітко встановлений термін та забезпечення соціального супроводу людини, що користується ТЗР; компенсацію за бажанням особи з деяких засобів реабілітації; зменшення часу в процесі забезпечення ТЗР особи.

Прийняття постанови надасть системності політики соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та посилить індивідуальний підхід до забезпечення засобами, що відповідає їх потребам та дозволить вести максимально незалежний спосіб життя.

 

 

Начальник управління                                                          В. Цвік

 

 


 

Про Виноградівський геріатричний пансіонат

 

Виноградівський геріатричний пансіонат - є стаціонарною соціально-медичною установою, для постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

До пансіонату приймаються на державне утримання особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров`я потребують   стороннього, хоспісно/паліативного догляду, побутового   обслуговування, медичної   допомоги,   яким   згідно   з   медичним висновком не протипоказане перебування у пансіонаті та які не мають працездатних родичів, зобов`язаних їх утримувати за законом.

На позачергове влаштування до геріатричного пансіонату мають право   ветерани   війни   та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно   із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Переважне право на влаштування до геріатричного пансіонату мають ветерани згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку   в   Україні",   члени   сімей   загиблих військовослужбовців.

Як виняток, до геріатричного пансіонату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов`язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об`єктивних причин не можуть цього робити.

У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі підтверджувальних документів,   приймається   рішення колегії відповідно департаменту соціального захисту населення   обласної   держадміністрації.

За наявності вільних місць до геріатричного пансіонату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов`язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до пансіонату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Інвалідам   і   пенсіонерам,   які   проживають у геріатричному пансіонаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у геріатричному пансіонаті можуть прийматися до геріатричного пансіонату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців на загальних підставах.

Приймання до геріатричного пансіонату здійснюється за путівкою департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до геріатричного пансіонату;

- паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки про стан здоров`я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- довідки про розмір призначеної пенсії;

- довідки про склад сім`ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до геріатричного пансіонату (за наявності групи інвалідності).

- індифікаційного коду;

- індивідуальної програми реабілітації ІПР (при наявності групи інвалідності);

- клопотання районного та міського управління праці соціального захисту населення про необхідність влаштування у пансіонат;

Медичними показаннями для направлення особи до пансіонату є:

- стійкі фізичні порушення, при яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, та які частково, або повністю не можуть себе обслуговувати;

- невротичні стани при хронічних неінфекційних захворюваннях;

- легка розумова відсталість;

- вікові зміни психічного стану особи (когнітивні розлади) без психотичних проявів (маячня, галюцинації).

 

Щодо умов прийняття осіб до Відділення паліативно/хоспісного догляду Виноградівського геріатричного пансіонату

 

На сьогодні в структурі Виноградівського геріатричного пансіонату системи соціального захисту діє відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду (далі – Відділення), який утворений для надання особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, хвороба яких не піддається лікуванню, спрямованому на одужання, соціальної послуги паліативного догляду з метою забезпечення якісного догляду за ними та підтримки сім’ї.

Умови зарахування, утримання та відрахування з Відділення визначені Типовим положенням про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 09.08.2017  № 1293, та Положення про саме Відділення.

Відповідно, до Відділення приймаються на державне утримання (на безоплатній основі) особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у пансіонаті та які не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати за законом.

За наявності вільних місць до Відділення можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування пансіонату витрат на їх утримання (на платній основі).

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до Відділення на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Як виняток до Відділення можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі наданих підтверджувальних документів, приймається рішення колегії відповідно департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Зарахування до Відділення підопічних, здійснюються за путівкою департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, виданою на підставі:

- особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Відділення;

-  паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);

- медичної картки встановленої форми про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

-  довідки про розмір призначеної пенсії;

-  довідки про склад сім’ї за встановленою формою;

- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Відділення (за наявності групи інвалідності);

- медичного висновку про потребу в наданні соціальної послуги паліативного догляду, оцінки індивідуальних потреб та індивідуального плану соціальної послуги паліативного догляду.

Протипоказаннями для зарахування осіб до Відділення є:

- гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення;

- хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілю тощо.

 

 

 

 УВАГА! При оформленні документів для влаштування осіб до Відділення паліативно/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, які потребують такого догляду, необхідно чітко дотримуватись обов’язкового переліку документів та звертати особливу увагу на медичні показання для зарахування осіб до Пансіонату або Відділення.

   Великоберезнянське відділення

                                                      соціально реабілітації дітей – інвалідів

                                                      обласного центру комплексної   реабілітації   Приймає на реабілітацію

П О Р А Д Н И К

щодо створення доступного середовища

для осіб з інвалідністю

та інших маломобільних груп

населення

_______________________________________________________________________________________________

Лист директора ЖВПУ-і     

Умови прийому до Житомирського вищого професійного училища - інтернату

Житомирської обласної ради на 2017-2018 навчальний рік

________________________________________________________________________________________________

З метою належної організації оздоровчої кампанії у 2018 році для осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує! 

        За підсумками селекторної наради щодо стану оздоровлення осіб з інвалідністю, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка відбулася 17.10.2017р. за участю представників департаменту оздоровлення Мінсоцполітики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонду соціального захисту інвалідів  та  відповідно до інформації фінансово-економічного департаменту Мінсоцполітики України звертаємо увагу, що на веб-сайті Міністерства (http://www.msp.gov.ua) в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування”, розміщений орієнтовний перелік санаторно-курортних закладів для оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та постраждалих учасників АТО (http://www.msp.gov.ua/timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.html) а в розділі ,,Громадянам” – ,,Санаторно-курортне лікування” – ,,Санаторно-курортне лікування учасників АТО”, Дорожня карта щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників АТО та Алгоритм дій органів соціального захисту населення під час організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників антитерористичної операції (http://www.msp.gov.ua/content/Sanatornokurortnoe-likuvannya-uchasnikiv-ato.html). 

 

В. о. начальника управління                                                         Л. Чиняк

 ____________________________________________________________________________________

ГРАФІК

прийому осіб з обмеженими фізичними можливостями проводиться

в будівлі Перечинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Перечин, пров. Червоноармійський, 5

 

Токар Надія Іванівна

Начальник відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів

Щовівторка

з 10.00 до 12.00 к.ч.

 

Ситар Мар’яна Василівна

Головний спеціаліст по роботі з інвалідами та малозабезпеченими громадянами відділу у справах сім’ї, дітей та інвалідів

Щочетверга

з 10.00 до 12.00 к.ч.

 

     

____________________________________________________________________________________________

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. № 187 (із змінами  № 617 від 09.07.2008р та № 1097 від 01.12.2010р., №252 від 17.03.2011р.) за 2013 рік у санаторіях Мінпраці та соціальної політики пройшли оздоровлення 9 чоловік, із них:

-       1 інвалід війни та 1 особа на яку поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни”;

-  1 інвалід  загального захворювання  в клінічний санаторій ім. Пирогова  “Курорт Куяльник”;

-  1 інвалід ІІІ групи загального захворювання оздоровився в сан. “Авангард”;

-  1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан.»Курорти Приазов’я»;

-   1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан. «Жовтень»;

- 1 інвалід III групи загального захворювання оздоровився в сан.«Новомосковський»;

-       2 інваліди-спинальники в санаторій ім. “М.І.Пирогова” та сан. "ім. Бурденка". 

 За рахунок коштів по субвенції оздоровилося 11 чоловік, із них:

-       6 інвалідів війни в санаторій “Синяк”, та 2 учасники бойових дій.

-       3 інваліди війни в санаторій “Поляна”. 

    Сім осіб з обмеженими фізичними можливостями  пройшли курс реабілітації у Виноградівському реабілітаційному центрі.    

_____________________________________________________________________________________________

Кримський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів проводить професійну підготовку інвалідів по таким спеціальностям:

1.     Взуттьовик з ремонту взуття (3 розряд), термін навчання – 3,5 місяці,

2.     Секретар керівника (організації, підприємства), термін навчання – 6,5 місяців;

3.     Оператор компютерного набору (2 розряд), термін навчання – 5.5 місяців;

4.     Оператор компютерного набору (3 розряд), термін навчання – 6.5 місяців;

5.     Лицювальник – мозаїст (2-3 розряд), термін навчання – 4,5 місяців;

6.     Лицювальник – плиточник (2 розряд), термін навчання – 2,5 місяців;

7.     Живописець (2 розряд), термін навчання – 9 місяців;

8.     Тесляр (2 розряд), термін навчання – 4.5 місяців;

9.     Вишивальник (1-2 розряд), термін навчання – 4,5 місяців;

10.  Кравець (2 розряд), термін навчання – 2,5 місяці;

11.  Різбяр по дереву і бересті (2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців;

12.  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, термін навчання – 9 місяців;

13.  Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (3 розряд), термін навчання – 9 місяців.

14.  Виробник художніх виробів з кераміки (3 розряд), термін навчання – 9 місяців;

15.  Конторський службовець (бухгалтерія), термін навчання – 9 місяців;

16.  Столяр будівельний (2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців

17.  Швачка (1-2 розряд), термін навчання – 5,5 місяців.

            На курсову підготовку приймаються інваліди 1-3 груп працездатного віку (від 18 до 55 років – жінки, до 60 років - чоловіки), які не потребують догляду.           

            За додатковою інформацією звертатися за телефонами (06569) 25897, (066) 6121003.

Більш детальна інформація на сайті Центру

www.rehabilitation-centr.com

_____________________________________________________________________________________________