Структура центру

Центром забезпечується надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру через керівника-адміністратора Центру надання адміністративних послуг — Мацо І.І.  та адміністратора Бреньо О.В., шляхом їх взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

_______________________________________________________________________________________

Початок інформаційних і технологічних карток знаходиться в рубриках "Інформаційні і технологічні картки" та "Загальна інформація"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Перечинскої районної

державної адміністрації

____________________В. Олефір

«______»_______________2016 року

М.П.

 інформаційна картка

адміністративної послуги

                      Надання будівельного паспорта НА ЗАБУДОВУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(назва адміністративної послуги)

Відділ  містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту                                                          Перечинської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністра-тивної послуги, в якому здійснюється обслу-говування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

89200,  м. Перечин, пл. Народна,16 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, четвер, п”ятниця – з 8.00 до 15.00,

вівторок  –  з 8.00 до 20.00

субота, неділя - вихідні

без обідньої перерви

3.

Телефон/факс (довідки), адреса елек-тронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон:(03145) 2-11-87

e-mail: cnapperechin@meta.ua;

weб-сайт www.perechinrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”від 17.02.2011 № 3038-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконав-чої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 103 “Про порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки” та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.02.2013 № 66 “Про внесення змін до порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самовряду-вання

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адмініст-ративної послуги

     ---

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1.Заява

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності на земельну ділянку

       3. Ескзні наміри забудови земельної ділянки

       4. Проект будівництва (за наявності)

       5. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників                земельної ділянки (житлового будинку) на забудову

 

     10.

Порядок та спосіб подання докумен-тів, необхідних для отримання адмі-ністративної послуги

Особисто через адміністратора Центру надання                                          адміністративних послуг

    11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

    12.

Строк надання адміністративної по-слуги

10 (десять) робочих днів

    13.

Перелік підстав для відмови у надан-ні адміністративної послуги

Неповний пакет документів, вказаних у п.9

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки, вимогам  містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

 

 

    14.

Результат надання адміністративної послуги

Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки

     15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто через адміністратора Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації

     16.

Примітка

-

  В.о. начальника відділу містобудування, архітектури та з питань                                                                                                                                                                                             В. Годований

цивільного захисту Перечинської райдержадміністрації 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Перечинської

районної державної адміністрації

                                                                                                                                                               

                                                                                                         ______________         В. Олефір

                                                                                                                     "___"________2016 р.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання будівельного паспорта на забудову земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

                    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2.

Перевірка пакету документів заявника завідувачу сектору містобудування та архітектури для реєстрації

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

3.

Перевірка відповідності пакету вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил

 Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

4.а У разі негативного результату по п.3 – направлення лита з зауваженнями та пакету документів адміністратору Центру на повернення заявнику на доопрацювання.

4.б У разі позитивного результату – підготовка будівельного паспорту.

 Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
2 днів

5.

Реєстрація будівельного паспорта на забудову земельної ділянки

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
3 днів

6.

Передача будівельного паспорта Центру

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
1 дня

7.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

8.

Видача замовнику підготовленого будівельного паспорта

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

 

В

 

 

 

 

Протягом
 

10 робочих днів з моменту реєстрації заяви

            Загальна кількість днів надання послуги -

           10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

 В.о. начальника відділу містобудування, архітектури

 

та з питань цивільного захисту                                                                               В. Годований

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Перечинскої районної

державної адміністрації

____________________В. Олефір

«______»_______________2016 року

М.П.

інформаційна картка

адміністративної послуги

              надання містобудівних умов та обмежень ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(назва адміністративної послуги)

Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

 Перечинської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністра-тивної послуги, в якому здійснюється обслу-говування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

89200,  м. Перечин, пл. Народна,16 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, четвер, п”ятниця – з 8.00 до 15.00,

вівторок  –  з 8.00 до 20.00

субота, неділя — вихідні

без обідньої перерви 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса елек-тронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон:(03145) 2-11-87

e-mail: cnapperechin@meta.ua;

weб-сайт www.perechinrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконав-чої влади

Наказ Міністкрства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самовряду-вання

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адмініст-ративної послуги

     ---

9.

Вичерпний перелік документів, необ-хідних для отримання адміністрати-вної послуги, а також вимоги до них

1.Заява

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) на земельну ділянку

        3. Ситуаційний план (схема) щодо місця знаходження земельної ділянки

       4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000

      5. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням)

      6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру)

      7. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

 

     10.

Порядок та спосіб подання докумен-тів, необхідних для отримання адмі-ністративної послуги

Особисто через адміністратора Центру надання адміністративних послуг

    11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

     12.

Строк надання адміністративної по-слуги

7 (сім) робочих днів

    13.

Перелік підстав для відмови у надан-ні адміністративної послуги

Неповний пакет документів, вказаних у п.9

 

 

    14.

Результат надання адміністративної послуги

 Містобудівні умови та обмеженнязабудови земельної ділянки

     15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто через адміністратора Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації

     16.

Примітка

-

В.о. начальника відділу містобудування, архітектури та з питань                                                                                                                                                                                            В. Годований    

цивільного захисту Перечинської райдержадміністрації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Перечинської

районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                 

                                                                                                         ______________         В. Олефір

                                                                                                                     "___"________2016 р.

                                                                ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

                    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

Протягом

1 дня

2.

Перевірка пакету документів заявника завідувачу сектору містобудування та архітектури для реєстрації

Адміністратор  ЦНАПу

В

Протягом
1 дня

3.

Перевірка відповідності пакету вимогам ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», державних будівельних норм, стандартів і правил

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

4.а У разі негативного результату по п.3 – направлення лита з зауваженнями та пакету документів адміністратору Центру на повернення заявнику на доопрацювання.

4.б У разі позитивного результату – підготовка містобудівних умов та обмежень  забудови земельної ділянки

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
2 днів

5.

Реєстрація містобудівних умов та обмежень  забудови земельної ділянки

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
3 днів

6.

Передача  містобудівних умов та обмежень  забудови земельної ділянки Центру

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
1 дня

7.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

8.

Видача замовнику підготовлених   містобудівних умов та обмежень

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

 

В

 

 

 

 

Протягом
 

7 робочих днів з моменту реєстрації заяви

            Загальна кількість днів надання послуги -

           7

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

7

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

 В.о. начальника відділу містобудування, архітектури

 

та з питань цивільного захисту                                                                                В. Годований

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Перечинскої районної

державної адміністрації

____________________В. Олефір

«______»_______________2016 року

М.П.

інформаційна картка

адміністративної послуги

                      внесення змін до  будівельного паспорта НА ЗАБУДОВУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(назва адміністративної послуги)

Відділ  містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

Перечинської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністра-тивної послуги, в якому здійснюється обслу-говування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

89200,  м. Перечин, пл. Народна,16 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, четвер, п”ятниця – з 8.00 до 15.00,

вівторок  –  з 8.00 до 20.00

субота, неділя - вихідні

без обідньої перерви

3.

Телефон/факс (довідки), адреса елек-тронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон:(03145) 2-11-87

e-mail: cnapperechin@meta.ua;

weб-сайт www.perechinrda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”від 17.02.2011 № 3038-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконав-чої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 103 “Про порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки” та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.02.2013 № 66 “Про внесення змін до порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самовряду-вання

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адмініст-ративної послуги

     ---

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. Заява

2. Примірникбудівельного паспорта замовника

       3. Ескзні наміри змін (місце рпозташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових обє”ктів із зазначенням габаритних розмірів, тощо)

       5. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників                земельної ділянки (житлового будинку) на забудову

 

     10.

Порядок та спосіб подання докумен-тів, необхідних для отримання адмі-ністративної послуги

Особисто через адміністратора Центру надання                                          адміністративних послуг

    11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

    12.

Строк надання адміністративної по-слуги

10 (десять) робочих днів

    13.

Перелік підстав для відмови у надан-ні адміністративної послуги

Неповний пакет документів, вказаних у п.9

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки, вимогам  містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

 

 

    14.

Результат надання адміністративної послуги

Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки

     15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто через адміністратора Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації

     16.

Примітка

-

 В.о. начальника відділу містобудування, архітектури та з питань                                                                              В. Годований

цивільного захисту Перечинської райдержадміністрації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Перечинської

районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                 

                                                                                                         ______________         В. Олефір

                                                                                                                     "___"________2016 р.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Внесення змін до будівельного паспорта на забудови земельної ділянки

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

                    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу)

В

Протягом

1 дня

2.

Перевірка пакету документів заявника завідувачу сектору містобудування та архітектури для реєстрації

Адміністратор  ЦНАПу

В

Протягом
1 дня

3.

Перевірка відповідності пакету вимогам ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», державних будівельних норм, стандартів і правил

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
 2 дн
і

4.

4.а У разі негативного результату по п.3 – направлення лита з зауваженнями та пакету документів адміністратору Центру на повернення заявнику на доопрацювання.

4.б У разі позитивного результату – підготовка будівельного паспорту.

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
2 днів

5.

Реєстрація змін до будівельног паспорта  забудови земельної ділянки

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
3 днів

6.

Передача будівельного паспорта Центру

Начальник відділу містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

В

Протягом
1 дня

7.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

8.

Видача замовнику підготовленого будівельного паспорта

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

 

В

 

 

 

 

Протягом
 

10 днів з моменту реєстрації заяви

            Загальна кількість днів надання послуги -

           10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

 В.о. начальника відділу містобудуванння, архітектури

та з питань цивільного захисту                                                                                В. Годований