Інформаційні і технологічні картки

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об`єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об`єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

(назва адміністративної послуги)

Управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській РДА

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Перечин, пл. Народна, 16

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 800-1700,

вівторок: 800-2000

без обідньої перерви

субота ,неділя вихідні

Час прийому суб’єктів зверненя:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

без обідньої перерви

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail:      rdaperechin@ukrpost.ua

телефон  (03145)21187

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50-53.

Закон України "Про дозвільну систему

 

 

 

у сфері господарської діяльності".

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Закон України "Про адміністративні послуги"ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу".

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".

Розпорядження Кабінет Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об`єктів)"Зареєстровано в Мін`юсті України від 17.12.2010 за № 1291/18586.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності: на потужностях (об`єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об`єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

9.

Вичерпний перелік

1. Заява.

 

 

 

документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

2.  Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.

3.       Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб`єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.

Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

-

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

-

 

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

 

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше ніж десять робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа

 

 

 

 

 

 

дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2.    Виявлення в документах, поданих суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3.           Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об`єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об`єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред`явленні документа, що засвідчує його особу.

Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Відмова у видачі, переоформлення, анулювання експлуатаційного дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України "Про ветеринарну медицину".

Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись в письмовій, усній чи електронній формі.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об`єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об`єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

(В, У,

П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів та його реєстрація

Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП)

В

Протягом

1 дня

2

Визначення терміну виконання та відповідальних виконавців на рівні керівників структурних підрозділів управління ветеринарної медицини в Перечинському районі

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1 -2 дня

3

Визначення виконавців на рівні структурних підрозділів територіального органу

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

4

Передача до виконання пакету документів виконавцю структурного підрозділу територіального органу

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

5

Вивчення наданого пакету на предмет достовірності наданих відомостей

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

2 -3 дня

6

Підписання наказу та призначення державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення інспектування потужностей (об`єктів) з метою встановлення їх відповідності положенням Закону України "Про ветеринарну медицину", ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

2-3 дня

7

Перевірка стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів на потужності (об’єкті)

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

3-10 дня

9

Оформлення за результатами перевірки  відповідного акту, в
якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів,
а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

10 дня

10

Подання акту головному державному інспекторові ветеринарної медицини Перечинського для
прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

11-12 дня

11

Оцінка прийнятності ризику та дотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством організатором заходу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

12–20 дня

12

Підготовка проекту рішення про відмову в видачі дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

10 дня

13

Передача проекту рішення про відмову в його видачі на розгляд Головного державного інспектора ветеринарної медицини Перечинського району

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

11 дня

14

Підписання рішення про відмову у видачі дозволу (у разі відмови у видачі дозволу)

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району

В

Протягом

12 дня

15

Реєстрація та направлення заявникові відмову у видачі дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

12-13 дня

16

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, візування проекту дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

20–25 дня

17

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, підписання дозволу

Головний державний інспектор Держпродспоживслужби Перечинського

району

П

Протягом

25–27 дня

18

Реєстрація підписаного дозволу та направлення його заявнику

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

27–30 дня

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує;                             3 - затверджує.

 

 ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

з видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин

(назва адміністративної послуги)

Управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській РДА

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Перечин, пл. Народна, 16

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 800-1700,

вівторок: 800-2000

без обідньої перерви

субота ,неділя вихідні

Час прийому суб’єктів зверненя:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

без обідньої перерви

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail:      rdaperechin@ukrpost.ua

телефон  (03145)21187

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної

послуги

4.

Закони України

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження", ст. 30-1.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

 

 

 

 

Закон України "Про адміністративні послуги"ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 №1175 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин".

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг". Розпорядження Кабінет Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 13.10.2010 № 643 "Про затвердження Правил використання тварин у видовищних заходах", зареєстрований в Мін’юст України від 22.12.2010 за № 1313/18608.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

 

-`

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Проведення виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціону, вистави з тваринами, що мандрують, організація пересувного зоопарку.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява, подається в одному примірнику особисто суб`єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою

  

 

-

ним особою.

Заява може бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

-

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

-

 

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

 

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.  Виявлення в заяві, поданій суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей;

2.  Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на проведення заходу із залученням тварин.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред`явленні документа, що засвідчує його особу.

   

 

 

Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись в письмовій, усній чи електронній формі.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

(В, У,

П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів та його реєстрація

Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП)

В

Протягом

1 дня

2

Визначення терміну виконання та відповідальних виконавців на рівні керівників структурних підрозділів територіального органу Держветфітослужби України

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1 -2 дня

3

Визначення виконавців на рівні структурних підрозділів територіального органу

Заступник начальника

управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

4

Передача до виконання пакету документів виконавцю структурного підрозділу територіального органу

Заступник начальника

управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

5

Призначення державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення
перевірки даних,  зазначених в поданих  документах, та стану
здійснення ветеринарно-санітарних заходів

Начальник

управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1–2 дня

6

Вивчення наданого пакету на предмет достовірності наданих відомостей

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

2 -3 дня

7

Оформлення документів для здійснення перевірки суб’єкта господарювання, вивчення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об`єкті)

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

3-4 дня

8

Перевірка стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів на потужності (об’єкті)

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

5-15 дня

9

Оформлення за результатами перевірки  відповідного акту, в
якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів,
а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

15 дня

10

Подання акту головному державному інспекторові ветеринарної медицини в Перечинському районі для
прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі

Заступник начальника

управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

15-16 дня

11

Оцінка прийнятності ризику та дотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавствоморганізатором заходу

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району,

В

Протягом

16–20 дня

12

Підготовка проекту дозволу або проекту рішення про відмову в його видачі

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

20-21 дня

13

Передача проекту рішення про відмову в його видачі на розгляд Головного державного інспектора ветеринарної медицини Перечинського району

Заступник начальника

управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

21-22 дня

14

Підписання рішення про відмову у видачі дозволу (у разі відмови у видачі дозволу)

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району

В

Протягом

21–22 дня

15

Реєстрація та направлення заявникові відмову у видачі дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

22–23 дня

16

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, візування проекту дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

21–25 дня

 

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, підписання дозволу

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району

П

Протягом

25–26 дня

 

Реєстрація підписаного дозволу та направлення його заявнику

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

26–30 дня

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 -затверджує.

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить
діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження

(назва адміністративної послуги)

Управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській РДА

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Перечин, пл. Народна, 16

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання

адміністративної

послуги

понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 800-1700,

вівторок: 800-2000

без обідньої перерви

субота ,неділя вихідні

Час прийому суб’єктів зверненя:

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

субота ,неділя вихідні

без обідньої перерви

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail:      rdaperechin@ukrpost.ua

телефон  (03145)21187

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної

послуги

4.

Закони України

Закон України "Про основні принципи

 

 

 

 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23,24;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про адміністративні послуги"ст. 8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг". Розпорядження Кабінет Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання

адміністративної

послуги

Провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

1.  Заява.

2. Перелік харчових продуктів, що планується виробляти та/або зберігати.

  

 

адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб`єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.

Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність

(безоплатність) надання

адміністративної

послуги

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах

       

   

 

 

Казначейства

12.

Строк надання

адміністративної

послуги

30 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є: неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати;

недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах; невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).

14.

Результат надання

адміністративної

послуги

Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об’єктів), пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред`явленні документа, що засвідчує його особу.

Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення анулювання) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформація про видані дозволи вноситься до реєстру відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 40 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку тапотужностей, на які видано експлуатаційний                              дозвіл",

зареєстрованого в Мін`юсті 12 березня

 2016 року за №383/28513

 

 

 

.

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить
діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

(В, У,

П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакету документів та його реєстрація

Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП)

В

Протягом

1 дня

2

Визначення терміну виконання та відповідальних виконавців на рівні керівників структурних підрозділів управління ветеринарної медицини в Перечинському районі

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1 -2 дня

3

Визначення виконавців на рівні структурних підрозділів територіального органу

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

4

Передача до виконання пакету документів виконавцю структурного підрозділу територіального органу

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

1-2 дня

5

Вивчення наданого пакету на предмет достовірності наданих відомостей

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

3-4 дня

6

Підписання наказу та призначення державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення інспектування потужностей (об`єктів) з метою встановлення їх відповідності положенням Закону України "Про ветеринарну медицину", ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

4-6 дня

7

Перевірка стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів на потужності (об’єкті)

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

6-15 дня

9

Оформлення за результатами перевірки  відповідного акту, в
якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів,
а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

15 дня

10

Подання акту головному державному інспекторові ветеринарної медицини Перечинського району для
прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

15-16 дня

11

Оцінка прийнятності ризику та дотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством організатором заходу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

16–20 дня

12

Підготовка проекту рішення про відмову в видачі дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

16 дня

13

Передача проекту рішення про відмову в його видачі на розгляд Головного державного інспектора ветеринарної медицини Перечинського району

Заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

16 дня

14

Підписання рішення про відмову у видачі дозволу (у разі відмови у видачі дозволу)

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району

В

Протягом

16 дня

15

Реєстрація та направлення заявникові відмову у видачі дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В

Протягом

16-17 дня

16

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, візування проекту дозволу

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

20–25 дня

17

Розгляд пакету документів та підготовленого проекту дозволу, підписання дозволу

Головний державний інспектор ДержпродспоживслужбиПеречинського району

П

Протягом

20–27 дня

18

Реєстрація підписаного дозволу та направлення його заявнику

Начальник управління Держпродспоживслужби в Перечинському районі

В, П

Протягом

27–30 дня

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує;   3 — затверджує.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
 дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

 

Тур’є- Бистрянськасільська рада

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1.

Найменування  центру, в якому здійснюється обслуговування суб`єктів звернення, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту

 Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

м. Перечин, пл. Народна, 16

 

 

понеділок, середа,четвер, п’ятниця : 800-1500,

вівторок: 800-2000,

  субота,неділя вихідні

без обідньої перерви

телефон  (03145)21187

 

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail: rdaperechin@ukrpost.ua

 

2.

Найменування суб’єкта надання адміністративної  послуг щодо видачі документа дозвільного характеру, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту

 

      Тур’є- Бистрянська сільська рада Перечинського району, Закарпатської області, с. Тур’я- Бистра, вул. Духновича,64

понеділок, вівторок,середа,четвер, п’ятниця : 800-1700,

 субота,неділя вихідні

обідня перерва: 1300-1400, телефон(03145)77593,

електронна адреса e-mail:BughalterT.Bystra@yandex.ru

 

3.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання  адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру

1.Заява  на ім’я  голови сільської ради .

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3. Розрахунок рентної плати за спеціальне використання природних рослинних ресурсів  завірений Перечинським відділенням Ужгородської ОДПІ або довідка про надходження до бюджету рентної плати за спеціальне використання природних рослинних ресурсів

4. Копії платіжних документів про сплату рентної

плати за спеціальне використання природних рослинних ресурсів

5. Перелік заготівельних пунктів та ПІП заготувачів.

 

 

4.

Порядок та спосіб подання вхідного пакету документів необхідних для отримання адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру

 У приміщенні центру суб’єкт звернення/суб’єкт господарювання подає особисто або уповноважена ним  особа за дорученням, поштою(рекомендованим листом з описом вкладення) та за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

5.

Нормативно-правові акти, щодо отримання адміністративної послуги з видачі документа дозвільного характеру:

 Закон України “ Про адміністративні послуги”, Закон України “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, Закон України “ Про місцеве самоврядування”, Закону України « Про рослинний світ», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

6.

Результат надання адміністративної послуги -документ дозвільного характеру

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

7.

Можливі способи отримання відповіді (результату) адміністративної послуги

 У приміщенні центру суб’єкт звернення/суб’єкт господарювання отримує особисто або уповноважена ним  особа за дорученням, поштою(рекомендованим листом з описом вкладення) та за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

8.

Платність (безоплатність) адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру.

Дозвіл  видається безоплатно.

 За спеціальне використання природних рослинних ресурсів сплачується рентна плата.

9.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга -документ дозвільного характеру  

Протягом  30 днів

10.

Перелік підстав для відмови вотриманні адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру.


1. Неподаннявсіх  документів, необхідних для прийняття рішеннядля видачі дозволу;
2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

11.

Розрахунковий рахунок

  31414502700207 ГУДКСУ в Закарпатській області МФОЛ 812016  код 04351222

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

                    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2.

Формування дозвільної справи

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

3.

Передача заяви та пакету документів суб’єкта господарювання відповідальній особі Т.-Бистрянської сільської ради   для реєстрації

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

Реєстрація заяви та пакету документів  отриманого від  адміністратора  центру надання адміністративних послуг

Секретар сільської ради

В

Протягом
1дня

5.

Винесення питання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів суб’єкту господарювання  до порядку денного чергової сесії сільської ради

Голова сільської ради

В

Протягом
3-5днів

6.

Скликання чергової сесії сільської ради

Голова сільської ради

В

Протягом
10 днів

7.

Прийняття рішення щодо видачі/ відмови дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів суб’єкту господарювання

Депутати  районної ради

П,З

Протягом
1-4дня

8.

Оформлення дозволу / відмови на спеціальне використання природних рослинних ресурсів суб’єкту господарювання

Голова сільської ради

 

В

 

 

 

 

Протягом

3-4днів

9.

Передача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів  адміністратору  центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа  сільської ради

В

Протягом

 1 дня

10.

Запис у бланку проходження документа про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це замовника

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

11.

Видача суб’єкту господарювання дозволу/ відмови

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

 

З   30дня  

 

            Загальна кількість днів надання послуги -

           30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

 

У разі відмови у видачі дозволу на використання природних рослинних ресурсів,  суб’єкт господарювання має право повторно подати до дозвільного центру/ центру надання адміністративних послуг заяву та вхідний пакет документів, усунувши недоліки, які стали причиною відмови.

 

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ — ЛІСОРУБНОГО КВИТКА

НА ЗАГОТІВЛЮ ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

 РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1.

Найменування  центру, в якому здійснюється обслуговування суб`єктів звернення

 Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

 

 

 

 

2.

Місцезнаходження центру

 

м. Перечин, пл. Народна, 16 каб 101

 

3.

Інформація щодо графікуроботи центру

 

понеділок, середа,четвер, п’ятниця : 800-1500,

вівторок: 800-2000,

  субота,неділя вихідні

без обідньої перерви

телефон  (03145)21187

 

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail: rdaperechin@ukrpost.ua

1.Заявка на  використання лісових ресурсів .

 

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 –--

4.2.

Закони україни(назва, частина, стаття)

Лісовий Кодекс України, стаття69

 

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва,дата та номер,пункт)

Порядок видачі спеціальних дохзволів на використання лісових ресурсів затверджений постановою КМУ від 23.05.2007 №761

5.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.

2. Відомість чергової лісосіки.

3. Польова перелікова відомість.

4. Переліково-оцінувальна відомість.

5.Карта технологічного процесу розробки лісосіки.

6.План лісосіки.

 

6.

Платність (безоплатність)  щодо видачі документа дозвільного характеру.

Безоплатно (бланк лісорубного квитка виготовляється в установленому порядку за кошти лісокористувача)

7.

Строк, протягом якого надається -документ дозвільного характеру  

Один  місяць.

8.

Вичерпний перелік підстав для відмови  у наданні  документа дозвільного характеру.


1. Прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділи для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних ділянок.
2. Прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача.
3. Не встановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.

4. Не дотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

5. Неякісна підготовка пакету документів, підготовлених постійним лісокористувачем, по додержанню вимог щодо заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, використання розрахункової лісосіки.

6. Добровільна відмова на розгляд заявки.

9.

Строк дії документа дозвільного характеру(необмеженість строку дії)

1. Строк заготівлі деревини- протягом року, на який лісосіка призначена для рубки.

2. Строк вивезення деревини- з 1 січня року і до 1 квітня наступного року. Лісокористувачеві у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю та вивезення деревини, може бути надане відстрочення:

1) на заготівлю деревини(з встановлення відповідного строку вивезення деревини)-до п’яти місяців,якщо рубка розпочата і вчасно не закінчена;

2) на вивезення деревини — не більш як три місяці за наявності заготовленої, але не вивезеної вчасно деревини .

Органи Держлісагенства можуть у разі необхідності додатково продовжити строк вивезення, але не більш як на три місяці.

10.

Примітки

Органи Держлісагенствамають право проводити за згодою постійного лісокористувача заміну переданих  за лісорубними квитками лісосік головного користування, в тому числі розпочатих рубкою, відведених у здорових деревостанах, на лісосіки у пошкоджених стихією, хворобами і шкідниками лісу деревостанах;

Лісорубний квиток може бути анульований за рішенням органів Держлісагенства;

Органи Держлісагенства вправі вносити зміни у лісорубний квиток:

при визначенні проіндексованого  нормативу плати збору за спеціальне використання лісових ресурсів, наданні відстрочення та інших випадках передбачених законодавством.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

отримання спеціального дозволу- лісорубного квитка на заготівлю деревини під час проведення  рубок головного користування

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (дні

 

1

    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти комплектудокументів, реєстрація заяви, повідомлення суб’єкта господарювання/уповноваженої особи про орієнтовний  термін виконання

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

В

Протягом

1 дня

2.

Формування дозвільної справи,занесення даних до реєстру документів дозвільного характеру

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

3.

Передача  пакету документів  заявника Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 – 2 днів

4.

Передача пакету  документів  керівнику управління для ознайомлення

Уповноважена особа дозвільного органу

В

Протягом
1дня

5.

Накладання відповідної резолюції  і передача пакету документів виконацю (спеціалісту управління) для опрацювання

Начальник управління, заступник начальника

П

Протягом
1-2днів

 

6.

Вибіркова перевірка пакету документів, підготовлених постійним лісокористувачем, по додержанню вимог щодо заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, використання розрахункової лісосіки.

Спеціалісти відділу лісового та мисливського господарства

З

Протягом
1 -10 днів

7.

7.А. У разі негативного результату по п.6 — направлення листа на відмову у видачі лісорубного квитка до ЦНАП

7.Б. У разі позитивного результату — виписка лісорубного квитка.

Спеціалісти відділу лісового та мисливського господарства

 

В

 

 

 

 

Протягом

1– 3 днів

8.

Передача   виписаного лісорубного квитка керівництву управління для затвердження

Спеціалісти відділу лісового та мисливського господарства

В

Протягом

 1 дня

9.

Затвердження та повернення спеціалісту управління для реєстрації у книзі виписки лісорубних квитків

Начальник управління, заступник начальника

З

Протягом

1 — 3 днів

10.

 

Передача дозволу адміністратору ЦНАП

 

Спеціалісти відділу лісового та мисливського господарства

 

В

 

 

Протягом

1 — 3 днів

 

11.

Реєстрація факту здійснення дозвільної прпоцедури та повідомлення про це суб’єкта господарювання ( замовника)

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

В

Протягом

1 — 3 днів

12.

Видача суб’єкту господарювання (замовнику) документа дозвільного хврактеру

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

В

З 3 дня

            Загальна кількість днів надання послуги -

      3- 30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

 

Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку встановленому законом.

 

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів-

ЛІСОВИЙ КВИТОК

Державне підприємство “ Перечинське лісове господарство”

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1.

Найменування  центру, в якому здійснюється обслуговування суб`єктів звернення, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту

 Центр надання адміністративних послуг при Перечинській  районній державній адміністрації

м. Перечин, пл. Народна, 16

 

 

понеділок, середа,четвер, п’ятниця : 800-1500,

вівторок: 800-2000,

  субота,неділя вихідні

без обідньої перерви

телефон  (03145)21187

 

адреса сайту: www.perechinrda.gov.ua

електронна адреса e-mail: rdaperechin@ukrpost.ua

 

2.

Найменування суб’єкта надання адміністративної  послуг щодо видачі документа дозвільного характеру, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту

 

Державне підприємство “ Перечинське лісове господарство”

Перечинський район, с. Сімер, вул. Будівельників,7

 

понеділок- п’ятниця: 800-1700,

обідня перерва: 1200-130

 

 телефон  (03145)21577, 21709, 22456

адреса сайту:

електронна адреса: plh@ukr.net

 

3.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання  адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру

 

 

1.Заявка на  використання лісових ресурсів .

 

4.

Порядок та спосіб подання вхідного пакету документів необхідних для отримання адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру

 У приміщенні центру суб’єкт звернення подає особисто або уповноважена ним  особа за дорученням, поштою(рекомендованим листом з описом вкладення) та за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

5.

Нормативно-правові акти, щодо отримання адміністративної послуги з видачі документа дозвільного характеру:

Лісовий кодекс України розділ 5 статті 67,68,69,72,73,77, Закон України “Про адміністративні послуги”, Закон України “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”,  Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, Постанова Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007р., Бюджетний кодекс України ст. 256

 

6.

Результат надання адміністративної послуги

Лісовий квиток або відмова у видачі лісового квитка.

7.

Можливі способи отримання відповіді (результату) адміністративної послуги

 У приміщенні центру суб’єкт звернення отримує особисто або уповноважена ним  особа за дорученням, поштою(рекомендованим листом з описом вкладення) та за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

8.

Платність (безоплатність) адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру.

Лісовий квиток видається безоплатно.

 За спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, сплачується рентна плата.

9.

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга -документ дозвільного характеру  

Протягом  1 місяця.

10.

Перелік підстав для відмови вотриманні адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру.


1. Прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділи для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних ділянок.
2. Прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача.
3. Не встановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.

4. Не дотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів-

ЛІСОВИЙ КВИТОК

(назва адміністративної послуги)

 

п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

 

1

                    2

3

4

5

1.

Прийом і перевірка повноти вхідного пакету документів, реєстрація заяви.

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2.

Формування дозвільної справи

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 дня

3.

Передача вхідного пакету документів суб’єкта господарювання відповідальній особі суб’єкта надання адміністративної послуги щодо видачі документа дозвільного характеру

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

Протягом
1 – 2 дня

4.

Реєстрація вхідного  пакету документів  отриманого від  адміністратора центру надання адміністративних послуг

 

В

Протягом
1дня

5.

Розгляд вхідного пакету документів для надання адміністративної послуги  щодо видачі документа дозвільного характеру

Директор лісового господарства

В

Протягом
25 днів

 

6.

Прийняття рішення щодо видачі/ відмови документа дозвільного характеру - лісового квитка

Директор лісового господарства

З

Протягом
1 дня

7.

Оформлення документа дозвільного характеру - лісового квитка або відмова у його видачі

Діловод

В

В

 

 

 

 

Протягом

1днів

8.

Передача  адміністраторуцентру надання адміністративних послуг документа дозвільго характеру / відмова

Уповноважена особа лісового господарства

В

Протягом

 1 дня

10.

Запис у листі  проходження справи про факт здійснення дозвільної процедури та повідомлення про це суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

11.

Видача суб’єкту звернення  документу дозвільного характеру / відмови

Адміністратор  центру надання адміністративних послуг

В

 

З   30дня  

 

            Загальна кількість днів надання послуги -

           30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30

 

У разі відмови у видачі дозволу  на спеціальне використання лісових ресурсів-

ЛІСОВИЙ КВИТОК  суб’єкт господарювання має право повторно подати до центру надання адміністративних послуг заяву та вхідний пакет документів, усунувши недоліки, які стали причиною відмови.

 

Умовні позначки: В- виконує, У — бере участь, П- погоджує, З- затверджує

 

·ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

·Перечинська міська рада

·(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1.

Найменування центру, в якому здійснюється обслуговування суб`єктів господарювання

 

 Центру надання адміністративних послуг при Перечинській  райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження  центру

Адреса м. Перечин, пл. Народна, 16

 

3.

Інформація щодо графіка роботи центру надання адміністративних послуг

понеділок, середа,четвер, п’ятниця: 800-1500,

вівторок: 800-2000

 

без обідньої перерви

4.

Реквізити адміністратора(-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:

 Адміністратор, роб. тел. 2-11-87

Гафіянич Євгенія Михайлівна – керуюча справами виконавчого комітету Перечинської міської радим. Перечин, пл. Народна, 16

понеділок-п’ятниця: 800-1700,

обідня перерва: 1200-1300

 

адреса сайту:http://www.perechinrda.com.ua/

роб. тел. 2 – 14-09

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про рекламу»,

5.1.

Закон України(назва, частина, стаття)

ст. 16 Закону України HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-âð""HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-âð"Про рекламуHYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-âð""HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-âð",HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280/97-âð"ст. 59 Закону України HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280/97-âð""HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280/97-âð"Про місцеве самоврядування в УкраїніHYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280/97-âð""HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280/97-âð",HYPERLINK "http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws