а Untitled Page

    Перелік населених пунктів, у яких проживають представники національної меншини                      м. Перечин, с. Порошково, с. Т.Пасіка, с. Т.Ремета,    с. Зарічово 

          Громадські організації національної меншини

Назва організації

ПІБ керівника

Дата реєстрації в органах юстиції № свідоцтва про реєстрацію

Статус організації

Забезпечення організації приміщенням

Юридична, фактична адреса організації, контактний телефон

Культурно-просвітницьке товариство «Романі Яг»

Тирпак Ігнат

1997

Громадська організація

Відсутнє

м. Перечин, вул. Цегельна, 20

Благодійна організація «Віфезда»

Сурмай Руслан

2014

Релігійна організація

Відсутнє

м. Перечин, вул. Цегельна, 26

Національне культурне товариство «Матіца Словенська

Гапак Марія Людвігівна

1997

 Культурно-просвітницьке товариство

Відсутнє

с. Т.Ремета, вул. Центральна, 24а

Громадська організація «Порошківське культурно-просвітнє товариство Романі - Ворда

Горват Василь

2001

Культурно-просвітницьке товариство

Відсутнє

с. Порошково, вул. Л.України

Помісна церква Євангельських християн-бабтистів села Порошково Перечинського району

Патраш Іван Радувич

2013

Релігійна організація

Відсутнє

с. Порошково, вул. Нахімова, 2

 

 Участь представників національних меншин у реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин

 Представництво національної меншини в органах місцевої влади та органах місцевого самоврядування із зазначенням кількості та національності: депутати Порошківської сільської ради 2 чол., які позиціонують себе, як представники ромської общини; депутати Т.Пасіцької сільської ради 1 чол., який позиціонує себе, як представник ромської общини.

               Задоволення освітніх потреб ромської національної меншини в районі                                                      Дошкільні заклади

Мова виховання

Кількість закладів

Кількість дітей, які виховуються цією мовою

українська

18

5 (вдома)

 Загальноосвітні навчальні заклади

Мови навчання або вивчення

Кількість закладів/класів із навчанням цією мовою

Кількість учнів, які навчаються цією мовою

Кількість учнів, які вивчають цю мову як предмет

Кількість учнів, які вивчають цю мову факультативно

українська

-

-

-

-

У восьми загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 981 учень ромської народності, що складає 23.6% від загальної кількості школярів (4152). У Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів цей показник – 58.6% (усіх учнів у навчальному закладі 976). Питання специфіки організації навчання та виховання учнів ромської народності розглядаються на нарадах керівників та нарадах заступників керівників навчальних закладів. Проводиться відповідна робота, спрямована на збільшення кількості учнів ромської народності, що завершують  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Як показав аналіз діяльності педколективів з цього питання, у навчальних закладах забезпечується належний контроль за якісним обліком дітей ромської народності та залучення їх до навчання. Контроль за відвідуванням навчальних занять дітьми цієї категорії щоденно здійснюють класні керівники. Щоквартально подвірні обходи ромських родин проводять педпрацівники спільно з представниками органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей та поліції.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, педагогічними колективами проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед батьківської громадськості (загальношкільні та класні батьківські збори) про важливість здобуття ромами базової та повної середньої освіти та щодо дотримання дітьми-ромами правил внутрішкільного розпорядку.

Так, у 2016-2017 навчальному році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 61 дев’ятикласник ромської народності, а атестати – 3 випускники 11-их класів. Станом на 05.09.2017 року 56 дітей-ромів с. Порошково, випускники 9-х класів, не виявили бажання продовжувати подальше навчання та є не працевлаштованими. Керівником Порошківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проводиться робота із цими дітьми щодо їх залучення до навчання за екстернатною формою.

За ініціативи БФ «Серце з любов’ю» (керівник – Денис Вароді) у липні –серпні на базі Порошківської ЗОШ були проведені консультаційні заходи для майбутніх першокласників (32 дітей): безкоштовні заняття з навчання грамоти, розвиток навичок письма та математики.

Активно залучаються учні-роми до участі в позакласній роботі. Так, вокальний ансамбль ромів створено в Тур’я Бистрянській ЗОШ І-ІІ ступенів. Охоче займаються в гуртках художньої самодіяльності учні ромської народності Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Порошківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У Раківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів ця категорія школярів бере активну участь у спортивних секціях та гуртках за інтересами. У всіх освітніх закладах, де здобувають освіту діти-роми, вони відвідують групи продовженого дня, зайняті гуртковою роботою, залучаються до участі в конкурсах, змаганнях, спартакіадах.

Для задоволення освітніх запитів представників ромської народності вчителями початкової ланки для позакласного читання застосовується посібник «Країна Романія», який містить тексти паралельно ромською й українською мовами.

 Завдяки підтримці релігійних конфесій ромським родинам, діти яких перебувають в особливо складних матеріально-побутових та морально-психологічних умовах, надаються різні види допомоги (с.Порошково, с.Тур’я-Пасіка, с.Зарічево).

Діти ромської народності оздоровлюються щорічно під час літньої оздоровчої кампанії в таборах відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Для здійснення всеобучу дітей ромської народності відділом освіти, молоді та спорту організовано перевезення 40 учнів ромської національної меншини ЗОШ І-ІІ ступенів села Тур’я-Бистра із села Свалявка до місця навчання і додому.

            На побажання батьків - ромів у Порошківській ЗОШ І-ІІІ ступенів сформовано класи тільки для дітей ромської народності (1,2,3,4,5).

У рамках проекту «Освіта ромів – запорука їх успішності», у Перечинському районі, а саме у селі Порошково діє просвітницько-консультаційний пункт для ромських школярів та їх батьків, створений благодійним фондом «Серце з любов’ю». За правовою, педагогічною та психологічною допомогою до цього пункту звертаються при потребі ромські родини, які проживають у селах Зарічево, Порошково та Тур’я Пасіка. Актуальним є питання щодо організації роботи консульт пункту у                   с. Свалявка. Мета цього проекту- не лише спонукати батьків-ромів віддавати своїх дітей до школи, а й допомагати школярам-ромам адаптуватися до навчального закладу, не пропускати занять, щоб отримати якісну середню освіту.

                Задоволення освітніх потреб словацької національної меншини в районі

 Дошкільні заклади

Мова виховання

Кількість закладів

Кількість дітей, які виховуються цією мовою

українська

18

10 (вдома)

 Загальноосвітні навчальні заклади

Мови навчання або вивчення

Кількість закладів/класів із навчанням цією мовою

Кількість учнів, які навчаються цією мовою

Кількість учнів, які вивчають цю мову як предмет

Кількість учнів, які вивчають цю мову факультативно

українська

-

-

-

489

 Словацьку  мову  у  Перечинському районі вивчають факультативно у Тур’я-Реметівській   загальноосвітній  школі  І-ІІІ ступенів   та у Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку. Навчання  проводиться з дотриманням змістових  ліній  навчальної  програми «Словацька мова 5-9 класи»,  затвердженої  МОН України. У початкових класах  оцінювання  вербальне.

Більшість учнів, які  вивчають  словацьку  мову,  із словацько-українських  родин. Вони є учасниками  ансамблю  національних  меншин «Радованка».

Батьки  учнів - активні  члени  культурно-освітніх   організацій «Матіца словенска», «Товариство словаків  Людовіта  Штура».

Учні  беруть  активну  участь  у обласних  та  міжнародних  конкурсах: «Чарівність казки», «Пречо  мам  рад словенчіну», «Золотий соловей». Вони  є призерами  конкурсів  на  виразне  читання  словацької  поезії  та  прози.

 

                              Задоволення культурних потреб національної меншини

  Для  повноцінного  функціонування  культосвітніх  установ  і  покращення  їх  матеріально – технічної  бази  відділом  культури  Перечинської  райдержадміністрації  розроблено  галузеві  програми:  «Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2017 рік»; «Програма  підтримки  розвитку   Перечинської та Тур’я – Реметівської  дитячої  музичної  школи  на  2017  рік»; «Програма  розвитку  культури  і  мистецтва  в  районі  на  2017  рік». На  виконання  заходів  Програми  розвитку  культури  і  мистецтва  в  районі  на  2017  рік  було виділено  255,0 тис. грн. Подано  пропозиції  до  «Програми  забезпечення  розвитку  освіти,  культури,  традицій  національних  меншин  району  на  2016-2020 роки»,  до  районної  «Програми  ромське  населення на  період  до  2020 року»  та до  «Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Перечинського  району  на  2018  рік»,  а  також  перелік  об’єктів галузі культури, що потребують  першочергових капітальних ремонтів,  реставрацій. 

. Колективи художньої самодіяльності національних меншиниПеречинського району

Назва національної меншини, чию культуру представляє колектив

Кількість колективів, з них:

танцювальних

вокально-хорових

музичних

інших

Роми

-

1

-

-

Словаки

-

1

-

-

   

Обслуговування ромського  населення  проводиться в бібліотеках-філіях: сс. Порошково, Т.Пасіка, Т.Ремета, Зарічово, в центральній районній бібліотеці, районній бібліотеці для дітей. Проводяться   індивідуальні   бесіди        різноманітної  тематики, надається в користування література та періодичні видання.

           Бібліотека – філія села Т.Ремета  веде активну пропаганду словацької літератури, тісно співпрацює з місцевим осередком «Матіца Словенська». В бібліотеці відкрито та  оформлено  «Кімнату  словацької літератури» де з користувачами словаками проводяться  просвітницькі заходи, розраховані на різні вікові категорії. Проведено конкурс словацької пісні «Slovencina moja krasnetyzvukymas» («Словаччина моя, красні ти звуки маєш»), вікторину «Carodnejprirodu» (Чарівна рідна природо»), музичну карусель «Танці національної меншини»,  годину народознавства «Slovenske vinesa koledki» (Словацькі віншування та колядки).  За  допомогою  мережі Інтернет є змога знайомитися з словацькою літературою, популярними для користувачів бібліотеки  є сайт Slovenskaditjachaliterature.txt (словацька дитяча література), за допомогою якого бібліотекарі проводять тематичний перегляд літератури «Словенські спісователі»,   періодичними виданнями, читати новини Словаччини на сайті Slovachina.htmi (презентація про Словаччину), активно користуються словаки скайп-зв’язком. При бібліотеці діє клуб за інтересами “Лелека”, на заняттях якого проводяться бесіди-діалоги із словацькими батьками “Як виховує детє в словенскей родіне”, диспути „младих мамічек „А я учінкуєм так – а ві?„  Фонд бібліотеки-філії с. Т. Ремета налічує 152 примірники документів словацькою мовою.

Культурно – мистецькі заходи в яких брали участь колективи представників національних  меншин

Протягом  2017 року ромські та словацькі колективи є активними учасниками новорічно-різдвяних, великодніх концертних святкових програм, фестивалів, районних свят.

Участь вокального ансамблю ромської меншини м. Перечин керівник Руслан Сурмай:

08.01.2017 –  районне свято  вертепів і колядницьких  груп «Вертеп – 2017. Перечинські коляди»;             

7.03.2017 – концертна програма до Дня 8-го березня;

19.03.2017 – концертна програма присвячена Дню працівників житлово-комунального господарства;                                   

08.04.2017 – концертна програма до Міжнародного Дня ромів;

27.05.2017 – концертна програма присвячена Дню міста Перечина;

24.09.2017 - концертна програма V відкритого фестивалю мистецтв «Перечинщина скликає таланти».

Участь вокального  ансамблю «Радованка» с. Тур`я-Ремета.

11.06.2017  - творчий  звіт колективів та аматорів художньої самодіяльності Перечинщини;

 

24.09.2017 - концертна програма V відкритого фестивалю мистецтв «Перечинщина скликає таланти».