Основні положення. Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 30 травня 2011 року № 303 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови райдержадміністрації від 06.06.201 1 №127 "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації", яким затверджено план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації; визначено сектор контролю апарату райдержадміністрації підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій; затверджено форми запитів на інформацію.

У кожному структурному підрозділі райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Затверджено:

- Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

- Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації;

 

До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.06.2011 року № 127. При цьому необхідно вказати:

1)  ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу)

2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

3) дату і підпис.

 

Для оформлення інформаційного запиту:

усно:                    тел.: 2-14-92;

письмово:           керівнику апарату
Перечинської державної адміністрації
пл. Народна, 16, м. Перечин, 89200.

факс:                   2-25-48

 

e-mail:                  rdaperechin@ukrpost.ua