а Untitled Page

Види публічної інформації

Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні  Перечинської районної державної адміністрації, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації. 
Вид інформації
1Проекти актів
районної державної адміністрації, районних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих
районній державній адміністрації районною радою;
 - проекти регуляторних актів;
- проекти р
айонних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (структурні підрозділи
райдержадміністрації), електронний реєстр нормативних документів на веб-сайті райдержадміністрації.

Вид інформації
2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності.
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (
відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації), електронний перелік нормативних документів на веб-сайті райдержадміністрації.

Вид інформації
3. Розпорядження голови райдержадміністрації, накази керівників державної служби про прийняття, переведення, заохочення, звільнення працівників.
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (кадров
а служба ).

Вид інформації
4. Доручення голови
райдержадміністрації.
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (
відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації).

Вид інформації
5. Протоколи засідань колегії
райдержадміністрації, рішення колегії райдержадміністрації. .                Система обліку інформації
Справи (
відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації).

Вид інформації
6. Угоди (договори), укладені
райдержадміністрацією (крім тих, що носять конфіденційний характер).
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (структурні підрозділи
райдержадміністрації)диний веб-портал використання бюджетних коштів (https://spending.gov.ua), публічних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua)

Вид інформації
7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)

Система обліку інформації
.                                                                                                                  Журнал реєстрації (відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації).

Вид інформації
8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
.
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (
відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації).                                                                                                                                    

Вид інформації
9. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою
райдержадміністрації.
Система обліку інформації

У відділі
 документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, відділі з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Вид інформації
10. Реєстрація звернень громадян, зокрема: прийом громадян керівництвом райдержадміністрації на місці, виїзні прийоми, пряма телефонна лінія, телефон довіри, письмові звернення громадян.
Система обліку інформації

Журнал реєстрації (
відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації).                                                          

Вид інформації
11. Статистичні звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян.
Система обліку інформації

У відділі
 документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, веб-сайті райдержадміністрації.

Вид інформації
12. Інформація з обмеженим доступом
Система обліку інформації

Журнали реєстрації (сектор
мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації)