а Untitled Page

Планування регуляторної діяльності

                                                          У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

 

13.12.2018                                                              Перечин                                          №341

 

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

          Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 7 і 13 Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

 

          1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, що додається.

          2. Розробнику проекту регуляторного акту забезпечити дотримання процедури їх підготовки відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

          3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. голови державної адміністрації                                      М. ЛАДОМИРЯК

 

Розпорядження  голови

державної  адміністрації                                                                                   13.12.2018341  

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

№ з/п

Вид

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк  підготовки

Підрозділ відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи, внесення змін до плану тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проект розпорядження

Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомо-більних перевізників на приміських авто-бусних маршрутах загального користу-вання, що не вихо-дять за межі території району

Забезпечення про-зорості проведення конкурсу та кон-троль щодо надання належної якості обслуговування па-сажирів на авто-бусних маршрутах

І - ІІ квартал 2019 року

Відділ інфраструк-тури, житлово-комунального господарства

та будівництва райдержадміні-страції

Розміщення на веб-сайті  райдерж-адміністрації www.perechinrda.gov.ua та в районній газеті „Народне слово”

 

 

 

 


 

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформує:

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV  регуляторні органи затверджують плани діяльності підготовки
ними  проектів  регуляторних актів на наступний календарний рік не
пізніше  15  грудня  поточного  року,  якщо  інше  не  встановлено
законом.


            У зв’язку з відсутністю пропозицій від структурних підрозділів райдержадміністрації щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не затверджувався.

            У разі підготовки проектів регуляторних актів, їх буде внесено до плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних  актів на 2018 рік.                                             

_____________________________________________________________________________                                                            

                                                         У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

 

14.12.2016                                         Перечин                                            № 393

   

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до статей 7 і 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2017 рік (додається).

2. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Перечинської райдержадміністрації на 2017 рік (додається)

3. Розробникам проектів регуляторних актів забезпечити дотримання процедури їх підготовки відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Ладомиряк М.П.

  

 

Голова державної адміністрації                                                          В. Олефір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

державної      адміністрації

                                                                                 14.12.2016393  

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№ п/п

Вид

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк  підготовки

Підрозділ відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи, внесення змін до плану тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проект розпорядження

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Перечинській районній державній адміністрації

Чітке визначення порядку організації роботи центру надання адміністративних послуг та взаємодії суб’єктів звернення, адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг

І-ІІ квартал

Центр надання адміністративних послуг при Перечинській РДА

wев-сайт:  www.perechin.gov.ua, районна газетаНародне слово, ЦНАП

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

державної      адміністрації

                                                                                 14.12.2016393  

  

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Перечинської райдержадміністрації на 2017 рік 

 

№ п/п

Дата та № регуля-торного акта

Назва регуляторного акта

Вид обстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк  виконання заходів

Вид даних

1.

12.12.2013 №399

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Періодичне

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

Грудень

Статистичні дані

2.

14.05.10 №144

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів

Періодичне

Архівний сектор райдержадміністрації

Червень

Статистичні дані