а Untitled Page

Планування регуляторної діяльності

                                                         

 

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформує:

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV  регуляторні органи затверджують плани діяльностіпідготовки 
ними  проектів  регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше  15  грудня  поточного  року,  якщо  інше  не  встановлено 
законом.

            У зв’язку з відсутністю пропозицій від структурних підрозділів райдержадміністрації щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не затверджувався.

 

            У разі підготовки проектів регуляторних актів, їх буде внесено до плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних  актів на 2020 рік.     

 

                                       

                                                   У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

 

13.12.2018                                                              Перечин                                          №341

 

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

          Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 7 і 13 Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

 

          1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, що додається.

          2. Розробнику проекту регуляторного акту забезпечити дотримання процедури їх підготовки відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

          3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. голови державної адміністрації                                      М. ЛАДОМИРЯК

 

Розпорядження  голови

державної  адміністрації                                                                                   13.12.2018341  

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

№ з/п

Вид

Назва

Обґрунтування необхідності прийняття

Строк  підготовки

Підрозділ відповідальний за розробку

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи, внесення змін до плану тощо)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проект розпорядження

Про затвердження Умов конкурсу з визначення автомо-більних перевізників на приміських авто-бусних маршрутах загального користу-вання, що не вихо-дять за межі території району

Забезпечення про-зорості проведення конкурсу та кон-троль щодо надання належної якості обслуговування па-сажирів на авто-бусних маршрутах

І - ІІ квартал 2019 року

Відділ інфраструк-тури, житлово-комунального господарства

та будівництва райдержадміні-страції

Розміщення на веб-сайті  райдерж-адміністрації www.perechinrda.gov.ua та в районній газеті „Народне слово”

 

 

 

 


 

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформує:

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV  регуляторні органи затверджують плани діяльності підготовки
ними  проектів  регуляторних актів на наступний календарний рік не
пізніше  15  грудня  поточного  року,  якщо  інше  не  встановлено
законом.


            У зв’язку з відсутністю пропозицій від структурних підрозділів райдержадміністрації щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не затверджувався.

            У разі підготовки проектів регуляторних актів, їх буде внесено до плану  діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних  актів на 2018 рік.                                             

_____________________________________________________________________________