Відстеження результативності регуляторних актів

 

Звіт

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта   

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів” від 14.05.2010 року №144.

Назва виконавця заходів з відстеження

Архівний сектор Перечинської районної державної адміністрації.

Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийнятого регуляторного акта було затвердження економічно обґрунтованих цін на роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах та виконання робіт (послуг) у сфері забезпечення збереженості архівних документів.

Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2017 року.

Тип відстеження та строк виконання заходів з відстеження.

         Періодичне відстеження.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При базовому, повторному та періодичному відстеженні результативності використовувалася щорічна інформація роботи архівного сектору, а саме: кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг; обсяг коштів, які направлені на зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору Перечинської районної державної адміністрації.

Кількість та якісні значення показників результативності акта.

За час дії вищевказаного регуляторного акта працівниками архівного сектору було видано на безоплатній основі 1830 довідок соціально-трудового стажу та заробітку. Від надання платних послуг від підприємств, установ та організацій надійшло коштів у сумі 67905,0 грн.

Скарг від заявників щодо необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян до архівного сектору не надходило.

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Внаслідок проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації від 14.05.2010 року №144 Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів встановлено, що мета та завдання, які ставилися при прийнятті цього регуляторного акта досягнуті, необхідності в його скасуванні немає.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Голова державної адміністрації                                                       В. Олефір

 _____________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

державної      адміністрації

                                                                                 14.12.2016 № 393  

  

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Перечинської райдержадміністрації на 2017 рік 

 

№ п/п

Дата та № регуля-торного акта

Назва регуляторного акта

Вид обстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк  виконання заходів

Вид даних

1.

12.12.2013 №399

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Періодичне

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

Грудень

Статистичні дані

2.

14.05.10 №144

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та у сфері використання архівних документів

Періодичне

Архівний сектор райдержадміністрації

Червень

Статистичні дані